Nábor, podmínky pro vstup

V současné době je vstup dalších týmů (jako celků) do aliance uzavřen na dobu neurčitou. K tomuto opatření jsme přistoupili z organizačních důvodů. Nejdříve musíme ustálit vnitřní strukturu a utvořit stabilní kolektiv, teprve pak budeme připraveni na rozšíření našich řad. Zvláště chceme podotknout, že prioritní je pro nás kvalita, nikoliv kvantita. Pokud by se přesto našli jednotlivci, kteří by měli enormní zájem stát se našimi členy, je možné tak učinit prostřednictvím některého ze stávajících týmů aliance a pokusit se do něj vstoupit skrz jeho interní výběrové řízení.

Prozatím zde uvedeme alespoň některé z požadavků pro budoucí přijetí do aliance:

Best view with Opera 9.x or Mozilla Firefox 2.x, 1024 x 768 px. / Optimalizováno pro Opera 9.x a Mozilla Firefox 2.x, 1024 x 768 px.
Copyright 2020 © 22nd SAS Rgt - Military, Airsoft & Reenacting Clubs - Czech Republic Alliance