Organizace a členění pluku

SAS se dělí na tři hlavní jednotky, každá zhruba o velikosti batalionu, nazývané regimenty. Jeden pravidelný (22 SAS Regiment) a dva záložní TA - Territorial Army (21 / 23 SAS Regiment) dohromady označované jako SAS (Reserve). Dále jsou zde podpůrné jednotky 18 (UKSF) Signal Regiment (bývalá 264 (SAS) Signal Squadron), 63 (SAS) Signal Squadron a 8 Flight Army Air Corps připojený k 22 SAS Regiment.

Každý regiment se dělí do eskader (Squadrons), které zahrnují velení, plánování, rozvědku, buňku operačního výzkumu (Operations Research Cell), protipovstalecké křídlo (CRW - Counter Revolutionary Warfare Wing), výcvikové křídlo a samotné bojové eskadry (tzv. Sabre Squadrons).


Velení každé Sabre eskadry sestává z těchto pozic:

Operations Research Cell

Skládá se z expertů SAS a vědců, kteří pracují na vývoji nových zbraní, vybavení a také prováděcích technik. Společně se starají o to, aby byl pluk SAS stále na špičce a to jak po stránce výstroje, tak i dovedností. Asi nejznámějším vynálezem z jejich dílny je tzv. Flashbang, neboli omračující granát, který byl mnohokrát úspěšně použit například při operacích na záchranu rukojmích a dnes je používán ozbrojenými složkami po celém světě.

Counter Revolutionary Warfare Wing

Toto speciální křídlo bylo založeno v 70. letech a má za úkol připravovat SAS na úkoly boje proti terorismu a ochranu velmi důležitých osob (VIP). Zabývá se pokročilými střeleckými technikami krátkých palných zbraní na velmi malou vzdálenost, násilnými vstupy do objektů za použití výbušnin a metodami obsazování místností a budov. Obecně sem patří všechno, co se souhrnně označuje jako tzv. černá práce. Úzce spolupracuje s buňkou operačního výzkumu, která vyvinula již nespočet výstrojních součástek pro jejich práci.

Mužstvo tvoří vždy jedna celá eskadra 22 SAS, s výkonem této funkce původně označovaná jako jednotka "Pagoda". Jednotlivé eskadry se střídají v intervalu 6 až 9 měsíců. Eskadra je rozdělena na dva týmy, modrý a červený. Každý ze 4 oddílů eskadry, který je tvořen 16ti muži, vytvoří útočný tým a tým odstřelovačů. Běžně celá eskadra pobývá na své domovské základně, ale vždy je vyčleněn speciální tým osmi mužů, jako jednotka rychlé reakce pro hlavní město Londýn.

Northern Ireland Cell

Poté, co propukly nepokoje v Severním Irsku, a do problému byla angažována také SAS, vznikla další buňka zaměřená výhradně na práci v této oblasti. Než se do činnosti zapojila SAS, operovala zde jednotka MRF - Mobile Reconnaissance Force, ale nebyla příliš úspěšná a SAS byla požádána o vytvoření nové výzvědné jednotky. V roce 1973 tak vznikla 14 Intelligence Company, známá též jako "Det" (Detachment). Vzhledem k současné dobré situaci a oficiálnímu stažení britských vojsk ze Severního Irska, se dá předpokládat i odchod rozvědky a její soustředění na jiné úkoly.

Sabre Squadrons

V současnosti má 22 SAS Regiment bojové eskadry A, B, D, G a dříve také rezervní eskadru R, která byla přejmenována na L Detachment a je tvořen bývalými příslušníky bojových eskader 22 SAS. V minulosti existovala ještě eskadra C dislokovaná v jižní Africe, známá jako Rhodeská SAS. Eskadry jsou dále děleny na oddíly (Troops) a každý z nich má svoji specializaci. Nepotvrzené zprávy hovoří o tom, že někdy okolo roku 2004 byla založena eskadra X vyčleněná speciálně pro boj s terorismem a měli by ji tvořit vybraní příslušníci SAS i SBS. Domovskou základnou by jí mělo být velitelství SBS v Poole, v Dorsetu. Všechny eskadry 22 SAS sídlí v bývalé základně RAF, v Credenhill poblíž Herefordu, kam se přestěhovaly v roce 1999. Předtím obývaly kasárna Stirling Lines přímo v Herefordu, ale z bezpečnostního hlediska bylo rozhodnuto o přemístění. Místo bývalých kasáren obsadila nová bytová výstavba.

Troops

Všechny bojové eskadry 22 SAS jsou rozděleny na 4 oddíly, z nichž vyplývají 4 různé specializace (u 21 / 23 SAS se toto členění nepoužívá). Jsou to Air Troop (letecký /výsadkový oddíl), Boat Troop (člunový oddíl), Mobility Troop (mobilní oddíl) a Mountain Troop (horský oddíl). Všichni příslušníci SAS samozřejmě absolvují komplexní výcvik, ale poté vždy skončí u některého z těchto 4 oddílů. Výjimečné není ani to, že vojáci během své kariéry změní specializaci a to i vícekrát. Toto rozdělení vzniklo v 60. letech při cvičení Sqn D v Keni, v této africké zemi je velice rozmanité prostředí vhodné pro výcvik všech specializací a dokonce zde byl vybudován první prototyp dnešního "killing house" postavený z pytlů s pískem.


Článek byl vytvořen na základě překladu ze stránek:

Autor: Satan.


Best view with Opera 9.x or Mozilla Firefox 2.x, 1024 x 768 px. / Optimalizováno pro Opera 9.x a Mozilla Firefox 2.x, 1024 x 768 px.
Copyright 2020 © 22nd SAS Rgt - Military, Airsoft & Reenacting Clubs - Czech Republic Alliance