Knihy

Zde je přehled většiny knih, které se SAS alespoň částečně týkají, a většinou jsou u nás k sehnání. Níže uveřejněné texty jsou oficiální anotace jednotlivých knih, nikoliv námi sepsané informace. Mohou být místy zkreslené a zavádějící, někdy i neaktuální vzhledem k roku vydání dané knihy.

S. Crawford - SAS Encyklopedie

SAS Encyklopedie

Originální název: The SAS Encyclopedia
Autor: Steve Crawford
Počet stran: 288
Rok vydání (Orig.): 1996
ISBN: 80-7237-069-3

Encyklopedie SAS je jedinečným zdrojem informací o všech aspektech tohoto světoznámého uskupení. Podává seznam bitev a vojenských tažení, zbraní a vybavení, výcvikových metod, taktiky a všech jednotlivých operací, kterých se vojáci SAS až dnešních dnů zúčastnili. Encyklopedie SAS obsahuje stovky černobílých i barevných fotografií, z nichž většina byla pořízena vojáky SAS při různých taženích. Přečtěte si o vzniku pluku v poušti v severní Africe; o jeho nasazení v severozápadní Evropě v době po vylodění spojenců v Normandii; o akcích vojáků SAS ve vlhkých džunglích v Malajsku a na Borneu v padesátých a šedesátých letech; o jejich působení za nepřátelskými liniemi během války o Falklandy; o protiteroristické kampani v Severním Irsku; o lovech na rakety SCUD během války v Perském zálivu; o probíhajícím boji proti terorismu a o tajné protidrogové válce. Encyklopedie SAS rovněž zkoumá speciální operační taktiky, dovednosti vojáků v zacházení se zbraněmi, jak operují za nepřátelskými liniemi, podává přehled o všech zbraních a vybavení, které pluk používá a zahrnuje i přílohy o výběrových a výcvikových kurzech, které pluk pořádá.

 
B. Davies - SAS ilustrovaná historie

SAS Ilustrovaná historie

Originální název: SAS The Illustrated History
Autor: Barry Davies
Počet stran: 224
Rok vydání (Orig.): 1996
ISBN: 80-206-0730-7

Vzhledem k utajenosti operací jsou autentické fotografie zobrazující aktivity SAS velice vzácné. Obrazová publikace SAS - ILUSTROVANÁ HISTORIE - představuje proto unikátní soubor snímků o její činnosti. Většina z nich byla pořízena příslušníky pluku a nebyla dosud zveřejněna. Každou fotografii provází krátký text vysvětlující význam vyobrazení, sděluje příběhy o nejvýznamnějších hrdinech pluku a vzdává hold některým nejodvážnějším bojovníkům světa. Žádná z předcházejících publikací nikdy neobsahovala tolik vzrušujících snímků, představujících SAS - ILUSTROVANOU HISTORII - jako první celistvé a autoritativní fotografické zobrazení podávající charakteristiku operací Speciální letecké služby. Barry Davies vstoupil do Velšské gardy r. 1962. S příslušníky Gardy prošel svým prvním bojovým křestem v Adenu. A bylo to v tomto střetnutí, kdy se poprvé náhodně setkává s vojáky armádního elitního pluku SAS. Ohromen jejich zdánlivě neformálním profesionalismem a nesmírně fascinován aureolou tajemství obklopující tyto vojáky, Barry se při nejbližší příležitosti dobrovolně přihlásil k výběru do SAS. Osud ho předurčil k tomu, aby v jejích řadách strávil osmnáct let a sloužil v místech nepokojů na celém světě. V uznání zásluh za poskytnutou podporu skupině Německých sil zvláštního určení při zteči na unesené dopravní letadlo společnosti Lufthansa v Moagadišu mu byla udělena Medaile Britského Impéria.

 
M. Robinson - Bojové umění SAS

Bojové umění SAS

Originální název: Fighting Skill Of The SAS
Autor: Mike Robinson
Počet stran: 192
Rok vydání (Orig.): 1991
ISBN: 80-206-0707-2

Kniha popisuje dovednosti a technické schopnosti, které používá britská Speciální letecká služba (SAS) při své činnosti za nepřátelskou linií, při dobývání budov a letounů, k osvobozování rukojmích z rukou ozbrojených teroristů apod. Jednotlivé kapitoly popisují různé druhy dovedností, které jsou výpovědí o velkém množství schopností vojáků pluku SAS. Kniha také popisuje, jak byly tyto schopnosti konkrétně využity na různých místech světa. Od doby, kdy byla SAS před padesáti lety vytvořena v poušti severní Afriky, zúčastnila se mnoha bojů a válečných tažení. Většinu z nich vyhrála. Důvod, proč SAS často zvítězila, není v tom, že se skládá ze supermanů, jak tomu její nepřátelé jistě věří, není to ani v tom, že jsou výjimeční pro jejich technické vybavení a výzbroj, ačkoliv i ta jim pomáhá. Spíše je to proto, že procházejí důkladným výcvikem širokého rozsahu a každý voják SAS tak získá znalosti ve všech oblastech boje, které souvisejí s fyzickými a mentálními předpoklady k tomu, aby svoji práci mohl dovést do konce. Základním kamenem jejich úspěchu vždy byla a bude silná individualita. Jsou to ti, kteří vyhrávají, protože se odváží jít často proti zvláštnostem i za cenu jejich vlastního života.

 
J. Wiseman - SAS příručka jak přežít

SAS Příručka jak přežít

Originální název: The SAS Survival Handbook
Autor: John Wiseman
Počet stran: 565
Rok vydání (Orig.): 1986
ISBN: 80-7237-280-7

Po dobu dvaceti šesti let jsem měl tu čest sloužit jako voják z povolání u Special Air Service. Po působení v různých částech světa jsem se stal instruktorem přežití a mým zaměstnáním se stalo zajistit, aby každý příslušník jednotky dokázal tyto schopnosti využívat. Jsou ověřené ve výcviku i v nasazení a tvoří základ této knihy. Při zabloudění v mlze v kopcích, ztracení v džungli nebo uvíznutí v poušti je pro vojáka i civilistu problém přežití stejný. Rozdíl je v tom, že voják může chtít svou přítomnost utajit, zatímco civilista se bude snažit ke svému zachránění upoutat pozornost. Každý chce přežít, mladý i starý, zdatný i slabý. V izolaci se můžete ocitnout na celém světě - od arktického ledu po poušť, od tropického deštného lesa po otevřený oceán. Každé prostředí vyžaduje zvláštní techniky přežití. Hory, džungle, otevřené pláně a bažiny se mohou pro člověka v mezní situaci zdát také nebezpečné, ale v každém z těchto prostředí lze nalézt věci, které vám pomohou k přežití, a všude lze získat potravu, palivo, vodu a přístřeší - když víte jak.

 
P. McAleese, J. Avery - Bojový manuál

Bojový manuál

Originální název: McAleese's Fighting Manual
Autor: Peter McAleese, John Avery
Počet stran: 186
Rok vydání (Orig.): 1998
ISBN: 80-240-1160-3

Bojový manuál napsal profesionální válečník Peter McAleese na základě třiceti let zkušeností jak pro dnešní aktivní vojáky, tak pro nadšené vyznavače vojenských dovedností a umění přežít. Je nejdokonalejší příručkou vojenského řemesla, jaká byla napsána. Bývalý seržant SAS Peter McAleese vyrůstal ve čtyřicátých letech v drsném prostředí činžákové čtvrti v Glasgow. V roce 1960 vstoupil do výsadkového pluku a po třicet let byl téměř neustále v boji, v SAS i v jiných elitních jednotkách. Je veteránem více než stovky bojových akcí na Středním východě a v džunglích Bornea. Později bojoval v řadách rhodéské a jihoafrické armády. I John Avery uplatnil svůj střelecký výcvik po celém světě. Pravidelně přispívá do odborných vojenských časopisů, pracoval v bezpečnostních agenturách v Evropě a USA a také jako technický poradce četných televizních a filmových společností.

 
P. Ratcliffe - 25 let v boji s SAS

Dvacet pět let v boji s SAS

Originální název: Eye Of The Storm
Autor: Peter Ratcliffe
Počet stran: 305
Rok vydání (Orig.): 2000
ISBN: 80-86215-59-8

Peter Ratcliffe se narodil v dělnické rodině v Salfordu v roce 1951 a z domova odešel v šestnácti letech. Rozčarován životem učňovského štukatéra v Prestonu se v roce 1970 stal příslušníkem 1. praporu výsadkového pluku, a to jako nejlepší mezi nováčky. U výsadkářů sloužil v Severním Irsku a v roce 1972 si podal žádost do SAS. Výběrem prošel hned na první pokus. V SAS pak působil dvacet pět let a se svým plukem se podílel na operacích v Ománu, Severním Irsku, Falklandech, na Středním východě i v Británii. Byl zmíněn v telegramech při kontrole tajné hlídky SAS na Falklandech v roce 1982 a byly mu uděleny medaile za vedení mobilní hlídky SAS za nepřátelskými liniemi v Iráku během války v Zálivu v roce 1991. Důstojníkem se stal v roce 1992 a z armády odešel v roce 1997 s hodností major. Tato kniha, která popisuje jeho kariéru v SAS, byla poprvé vydána v roce 2000 a vzbudila velkou pozornost a značný ohlas mezi čtenáři.

 
R. Horsfall - Platili mě za smrt

Platili mě za smrt

Originální název: Fighting Scared
Autor: Robin Horsfall
Počet stran: 272
Rok vydání (Orig.): 2002
ISBN: 80-237-3818-6

Robin Horsfall zastřelil v roce 1980 při osvobozování rukojmích na íránském velvyslanectví jednoho z vůdčích teroristů. Zúčastnil se války o Falklandské ostrovy. Bojoval v Severním Irsku proti IRA i proti protestanským teroristům. Z vojáka se postupně vypracoval na výsadkáře, byl příslušníkem SAS, tělesným strážcem Dodiho Al-Fayeda a žoldákem, který bojoval po celém světě. Postřelen, pobodán, téměř umlácen k smrti a málem roztrhán na kousky - ještě než dosáhl věku 21 let. Toto je neuvěřitelný příběh Robina Horsfalla. Jedna ze zdařilejších knih z prostředí protiteroristických skupin.

 
A. McNab - Okamžitá akce

Okamžitá akce

Originální název: Immediate Action
Autor: Andy McNab
Počet stran: 392
Rok vydání (Orig.): 1995
ISBN: 80-7218-036-3

Andy McNab vstoupil do armády jako malý chlapec. Byl přidělen k dvaadvacátému SAS pluku, který se účastnil bojových operací v celém světe. Během irácké války velel hlídce Bravo Two Zero, jenž zůstane vždy zapsána do slavné historie dvaadvacátého pluku. Vzácnou upřímností a sebekritikou se vyznačují pasáže, v nichž McNab líčí své problémy v dětství a dospívání, které ho málem dovedly na zločineckou dráhu, vnitřní pocity jako vojáka, který se musel vyrovnat s mravními dilematy, i vývoj svých citových vztahů k ženám, neúspěch jeho tří manželství souvisí do značné míry s povahou jeho povolání.

 
A. McNab - Konečná stanice Bagdád

Konečná stanice Bagdád

Originální název: Bravo Two Zero
Autor: Andy McNab
Počet stran: 373
Rok vydání (Orig.): 1993
ISBN: 80-7218-509-8

V noci 22. Ledna 1991 - tedy v době, kdy celý svět napjatě sledoval u televizorů nejnovější zprávy z války v Perském zálivu - nastoupilo na odlehlém letišti v Saudské Arábii osm mužů do helikoptéry, která je měla vysadit hluboko za nepřátelskými liniemi. Posláním přísně tajné operace, jejímž velením byl pověřen seržant Andy McNab, bylo narušit spojení mezi Bagdádem a severozápadním Irákem a zlikvidovat odpalovací rakety SCUD dříve, než bude vyprovokován Izrael, aby rovněž vstoupil do války. Navzdory nezměrné statečnosti a houževnatosti McNabových lidí se operace nevyvíjela podle plánu. Čtyři muži padli do zajetí. Tři zahynuli. Pouze jeden unikl. Za nimi zůstalo na 250 zabitých nebo zraněných Iráčanů. Pro ty Brity, ze kterých se stali zajatci, však měla nejhorší zkouška teprve přijít. Padli do rukou nepřítele a museli vytrpět nemilosrdné mučení, na jaké je nemohl dopředu připravit ani ten nejdrsnější výcvik. Konečnou stanicí byl Bagdád.

 
Ch. Ryan - Jediný unikl

Jediný unikl

Originální název: The One That Got Away
Autor: Chris Ryan
Počet stran: 283
Rok vydání (Orig.): 1996
ISBN: 978-80-206-0864-2

Chris Ryan se narodil roku 1961 ve vesnici nedaleko Newcastlu. Když mu bylo šestnáct, přihlásil se dobrovolně k letce "C" 23. Pluku Special Air Service s pozemní základnou v Prudhoe v Northumberlandu. Dalších sedm let to byly stovky mil výcvikových akcí ve vřesovištích a horách tamního terénu. Roku 1984 se stal příslušníkem 22. pravidelného pluku SAS a v jeho řadách absolvoval operace a cvičení v mnoha částech světa. Zúčastnil se také řady protiteroristických akcí v přepadových komandech, jako odstřelovač a posléze jako velitel skupiny odstřelovačů v rámci tzv. SP, zvláštních projektů. Za svůj únik z Iráku v lednu 1991 byl vyznamenán medailí za statečnost. Z SAS odešel roku 1994 a nyní žije s ženou a dcerou na jihu Anglie.

 
Best view with Opera 9.x or Mozilla Firefox 2.x, 1024 x 768 px. / Optimalizováno pro Opera 9.x a Mozilla Firefox 2.x, 1024 x 768 px.
Copyright 2020 © 22nd SAS Rgt - Military, Airsoft & Reenacting Clubs - Czech Republic Alliance